kontakt@cena.pl +48 514 705 570

Informacje

Warunki współpracy

Warunki współpracy

Regulamin określa zasady współpracy sklepów z serwisem cena.pl

 

I. Definicje

 1. Cena.pl – serwis internetowy świadczący usługi porównywania cen towarów ze sklepów internetowych oraz prowadzący analizy dotyczące rynku ecommerce, zarządzany przez A.COM z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Rolnicza 2/62, NIP 873-136-92-67, Regon 850463101;
 2. Sklep - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego.
 3. Użytkownik – użytkownik internetu odwiedzający i korzystający z cena.pl.
 4. Towar – produkt oferowany przez sklepy.
 5. Plik danych – plik w formacie XML zawierający ofertę produktów sklepu.
 6. Panel sprzedawcy– narzędzie umożliwiające administrowanie sklepem w serwisie cena.pl.
 7. Integracja – proces polegający na pobraniu danych o produktach z pliku danych przesłanego przez sklep i udostępnieniu ich na cena.pl.
 8. Usługi – usługi świadczone przez cena.pl, które umożliwiają porównywanie cen produktów pomiędzy sklepami, porównywanie sklepów oraz prezentację, reklamę i promocję produktów i samych sklepów w serwisie cena.pl oraz na innych serwisach internetowych z nim współpracujących.

 

 

II. Warunki współpracy

 1. Rejestracja konta na cena.pl jest bezpłatna, natomiast publikacja towarów danego Sklepu na cena.pl i porónywanie produktów z innymi sklepami, mozliwe jest po opłaceniu miesięcznego abonamentu . Abonamenty są zależne wyłącznie od ilości produktów w danym sklepie publikowanych na cena.pl. (Abonamenty nie zależą od ilości przekierowań do sklepu ani od ilości wykonanych sprzedaży).
 2. Warunkiem współpracy sklepu z cena.pl jest dokonanie poprawnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na cena.pl, zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz opłacenie abonamentu.
 3. Aby zakończyć współpracę z cena.pl, wystarczy nie opłacić abonamentu za kolejny miesiąc. Nie ma żadnych innych warunków ani konsekwencji rezygnacji ze współpracy.
 4. Współpraca sklepów z cena.pl może się odbywać bezpośrednio lub poprzez programy partnerskie, zgodnie z ich zasadami i warunkami, na które sklepy wyraziły zgodę rejestrując się w takich programach na platformach niezależnych od cena.pl. O wyborze formy współpracy decyduje cena.pl.
 5. Cena.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty współpracy sklepu lub importu części produktów mimo potwierdzenia formularza rejestracyjnego - bez podania przyczyny.

 

 

III. Prawa i obowiązki sklepu

 1. Sklep może rozwiązać współpracę z cena.pl w dowolnym momencie, poprzez przesłanie drogą elektroniczną (z adresu e-mail figurującego w panelu sprzedawcy) wypowiedzenia współpracy. Usunięcie konta i produktów Sklepu z cena.pl nastąpi w terminie 72 godzin od momentu otrzymania wypowiedzenia. Niezależnie od powyższego, brak opłaty abonamentu za kolejny miesiąc, powodować będzie wstrzymanie publikacji produktów sklepu na cena.pl.
 2. Sklep jest w pełni odpowiedzialny za dostarczanie aktualnej i prawdziwej informacji o produktach, przekazywanej cena.pl w pliku danych (plik XML). Informacja ta musi być zgodna ze stanem faktycznym i nie może naruszać polskiego prawa. Sklep zobowiązany jest do posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub zezwoleń.
 3. Informacja handlowa w pliku danych musi być na bieżąco uaktualniana przez sklep.
 4. Format pliku XML musi być obsługiwany przez porównywarkę cena.pl i zawierać wszystkie niezbędne do prezentacji towarów dane. Technicznie musi on umożliwiać, bez dodatkowych działań cena.pl, publikację towarów na cena.pl.
 5. Sklep gwarantuje, że jego towary i usługi są zgodne z prawem, nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad.
 6. Sklep zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec kupujących zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w udostępnionym pliku danych. Sklep ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia, złożonego przez Użytkownika przekierowanego z cena.pl do sklepu.
 7. Sklep zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego firmy, oraz do ich niezwłocznego aktualizowania w panelu sprzedawcy cena.pl.
 8. Sklep wyraża zgodę na poddawanie sklepu i produktów ocenie użytkowników, wyrażanych w formie opinii publikowanych na cena.pl oraz stronach partnerów.
 9. Sklep zobowiązuje się do przestrzegania zakazu pobierania, kopiowania, reprodukowania lub modyfikowania informacji zamieszczonych na cena.pl.
 10. Sklep wyraża zgodę na wykorzystywanie jego Informacji handlowej zawartej w pliku danych oraz danych rejestracyjnych do dowolnej prezentacji oferty i sklepu na cena.pl oraz w innych współpracujących z cena.pl serwisach internetowych oraz do analiz, prezentacji i udostępniania innym podmiotom jako danych z rynku e-commerce (porównanie produktów, sklepów itp)
 11. Na stronie sklepu muszą znajdować się dane teleadresowe zgodne z bazą CEiDG lub KRS oraz aktualny regulamin sklepu.
 12. Sklep musi prowadzić sprzedaż detaliczną oraz oferować produkty nowe.

 

 

IV. Prawa i obowiązki cena.pl

 1. Cena.pl zobowiązuje się do prezentacji Informacji handlowych sklepu przekazanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Cena.pl ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas rejestracji sklepu oraz w panelu sprzedawcy.
 3. Cena.pl ma prawo do dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych serwisu, usuwania ewentualnych awarii i innych zdarzeń losowych.
 4. Cena.pl wykona integrację nowo zarejestrowanego sklepu w terminie do 14 dni od daty przesłania poprawnego pliku danych. Integrację nowego sklepu może się opóźnić, gdy występują problemy techniczne związane z interpretacją pliku danych (XML).
 5. Cena.pl zobowiązuje się do aktualizacji oferty sklepu minimum raz w miesiącu, o ile został wygenerowany nowy plik z danymi o produktach.
 6. Cena.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych sklepów oraz nienależyte wykonanie transakcji zawartych w sklepie przez użytkowników lub sklep.
 7. Cena.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów sprzedawanych w sklepie.
 8. Cena.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podawanych przez sklep, ani za zgodność informacji handlowej z ofertą prezentowaną w sklepie.
 9. Cena.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne przekierowania z cena.pl do sklepu powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji pliku danych przez sklep.
 10. Cena.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat sklepu wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek usług.
 11. Cena.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy ze sklepem i jego usunięcia z serwisu lub zawieszenia świadczenia całości lub części usług w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Rozwiązanie współpracy nastąpi poprzez wysłanie informacji e-mail na wskazany w panelu sprzedawcy adres.
 12. Właściciel sklepu, który został usunięty, może ponownie dokonać Rejestracji w cena.pl jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody cena.pl.

 

 

V. Płatności

 1. Współpraca sklepów z cena.pl odbywa się na zasadzie opłacanych miesięcznych abonamentów, zależnych od ilości produktów posiadanych przez dany sklep. Ceny przedstawione są w Cenniku.
 2. Cena.pl nie pobiera od sklepów żadnych innych opłat z tytułu obecności sklepu na cena.pl (ani za przekierowania użytkownika do sklepu ani za zrealizowane sprzedaże)
 3. Sklep może opcjonalnie odpłatnie korzystać z analiz rynku e-commerce generowanych przez cena.pl (porównywanie sklepów, wskaźniki cen itp.)
 4. Sklep ma możliwość wykupienia dodatkowej reklamy produktów lub sklepu.

 

 

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych Osobowych, który dba o ich bezpieczeństwo, chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych jest A.COM Krzysztof Sroka z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Rolnicza 2/62, NIP 873-136-92-67, Regon 850463101.
 2. Dane podawane przez sklep przy wypełnianiu formularza rejestracji oraz w panelu sprzedawcy są wykorzystywane do celów księgowych oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy między sklepami a cena.pl.
 3. W momencie rejestracji sklep wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji dotyczących swoich danych osobowych przez cena.pl, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych od cena.pl, na udostępniony przez niego w panelu sprzedawcy adres e-mailowy. Sklep w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowej i handlowej od cena.pl.
 4. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez sklep będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Sklep ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich usunięcia.
 5. Cena.pl ma prawo do publikowania nazwy i logo sklepu oraz informacji o jego towarach w celach reklamowych i analiz rynku e-commerce oraz udostępniania tych danych innym podmiotom.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Cena.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie cena.pl.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin w chodzi w życie z dniem 1.07.2020 r.

 

Opinie klientów o Cena.pl

Mój sklep dołączył do cena.pl jakiś miesiąc temu i zaczynam się zastanawiać czy jest sens płacić w innych porównywarkach za przekierowanie klienta o mojego sklepu, skoro tutaj mam wszystkie przekierowania bezpłatne. Z cena.pl przechodzą do mojego sklepu tacy sami klienci (czyt. tak samo zasobni :) jak z innych porównywarek. Gdyby jeszcze ilość tych klientów była trochę większa.. choć rozumiem, że w dobie dużej konkurencji, porównywarka ta musi mieć trochę czasu żeby się przedostać na pierwsze strony w Google.

Andrzej C.

Argumentem, który przekonuje mnie do tej porównywarki jest możliwość porównywania jednocześnie całych grup produktów. Cena.pl znakomicie znajduje najtańszy sklep, który oferuje wszystkie szukane przeze mnie produkty, dzięki czemu robię tylko jedno zamówienie a nie kilka, raz płacę za towar i tylko raz opłacam przesyłkę, na czym zdecydowanie oszczędzam. Polecam bo to funkcjonalność której nigdzie indziej nie spotkałem.

Zbigniew L.

Nie mają za wiele filtrów, po których można segregować produkty i brakuje mi też czasem szczegółowych opisów produktów, ale ilość porównywanych produktów, które do tego nie są w żaden sposób promowane w wynikach wyszukiwania, jak to dzieje się w innych „topowych” porównywarkach przekonała mnie do cena.pl. Po prostu nie muszę się zastanawiać czy produkt, który pokazuje mi się na początku listy wyszukiwań faktycznie jest najtańszy, czy tylko opłacił wyższą stawkę porównywarce.

Anna K.