Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu cena.pl oraz zasady z niego korzystania.
 2. Korzystanie z serwisu cena.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 

 

DEFINICJE

 1. Cena.pl – serwis www funkcjonujący pod adresem www.cena.pl, będący porównywarką cen produktów i sklepów internetowych oraz służący analizie rynku ecommerce.
 2. Użytkownik - użytkownik Internetu, który korzysta z serwisu cena.pl
 3. Towar – produkt oferowany przez sklepy, publikowane na Cena.pl.

 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Cena.pl jest dla Użytkowników nie będących sklepami internetowymi Serwisem bezpłatnym.
 2. Korzystanie z Cena.pl nie wymaga rejestracji i zakładania konta użytkownika.
 3. Użytkownik Serwisu może porównywać ceny towarów w różnych sklepach internetowych, korzystać z informacji dotyczących porównania sklepów internetowych oraz dodatkowych analiz i informacji o rynku ecommerce.
 4. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych umieszczonych w serwisie.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie charakterystycznych elementów grafiki cena.pl, w celach innych niż informacyjnych dotyczących cena.pl oraz reklamy serwisu cena.pl.
 7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody cena.pl i nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów cena.pl, Użytkowników i Sklepów.
 8. Serwis Cena.pl nie jest sprzedawcą produktów prezentowanych w serwisie, a jedynie umożliwia prezentację informacji o towarach znajdujących się w ofercie niezależnych od Serwisu Sklepów internetowych. Cena.pl nie odpowiada za rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty poszczególnych sklepów.
 9. Dane dotyczące produktów, prezentowane w Serwisie pochodzą ze Sklepów, które ponoszą odpowiedzialność za ich treść. Mimo dokładania starań, cena.pl nie może zagwarantować zgodności opisu i cen ze stanem faktycznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi.
 10. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych w regulaminach poszczególnych sklepów oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Cena.pl nie odpowiada w jakikolwiek sposób za transakcje realizowane przez sklepy.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o ochronie danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności i cookies serwisu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 2. O zmianach niniejszego Regulaminu, użytkownicy będą informowani na stronach Serwisu.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez cena.pl, jednak nie krótszym niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Właścicielem serwisu cena.pl jest A.COM Krzysztof Sroka, z siedzibą w Tarnowie, ul. Rolnicza 2/62, NIP: 873-136-92-67, Regon 850463101.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2020 r